Su jeti kesim makineleri - TCI Cutting
Kesin sistemleri - Su jeti kesim makineleri

Su jeti kesme sistemleri - TCI Cutting

Tüm kesim sistemleri, enerjinin malzemenin içine iletilmesi ile ürünün kimyasal yapısının değişime uğraması prensibine dayanır. Mesela termal kesici, kimyasal reaksiyonlar, elektrik veya ışıma sonucu oluşan enerjiyi yüksek sıcaklıklar elde etmek için kullanmaktadır. Bu yüzden kesim esnasında malzemei eritmekteyiz.

Mekanik metodlar aletlerin hareketinden oluşan kinetik enerjiyi, basınç uygulayarak sünek malzemelere şekil vermek için kullanmaktadır. Su jeti kesim metodu mekanik sınıflandırılabilir. Ses hızından üç kat daha hızlı su hareketi ile üretilen enerji saf su ve aşındırıcı madde ile kesimde kullanılmakta ve üzerinde çalışılan parça üzerinde mikro erozyonlar meydana getirmektedir. Saf su ile kesim, oluk kesimlerde atık ısı meydana çıkarmadığından malzemenin fiziksel özelliklerini değiştirmemektedir.


SAF SU İLE KESİM

SAF SU İLE KESİM

Saf su ile kesim, dokunmuş kumaş, elastomer, elyaf, plastik, yemek...vb. için uygundur. Normal şebeke suyu 800-1000 m/sn hız ve 6500 bar basınca ulaşacak şekilde sıkıştırılmakta ve küçük (çapı milimetrenin onda biri kadar) ve değerli bir taş olan orifisten yoğun kesim akımı oluşturmak için geçirilmektedir. Bunun sonucunda, potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmekte ve su jeti herhangi bir malzemei kesebilecek kadar hızlı olmaktadır.

PURE WATER CUTTING

AŞINDIRICI İLE KESİM

Saf su metoduna uygun olmayan malzemeler için, aşındırıcı ile kesim uygulanmaktadır. Aşındırıcı uygulamasında, çok küçük parçalar halinde kesim maddesi suya eklenmektedir. Su, hava ve aşındırıcı madde kombinasyonu karıştırma bölmesinde prosesi hızlandırmak için kullanılmaktadır. Bu teknik ile metaller, doğal taşlar ve güçlendirilmiş camlar gibi değişik kalınlık ve yoğunluklardaki malzemeleri kesebilen, ayırabilen ve delebilen güçlü bir su jeti ortaya çıkmaktadır.

AŞINDIRICI İLE KESİM
profesyonel kesim

Daha fazla bilgi almak için
e-mail

  

TECNOLOGÍA DE CORTE E INGENIERIA, S.L. - CALLE COLÓN, 113

46610 GUADASSUAR (VALENCIA) SPAIN

TEL +34 962 57 22 90 - FAX +34 96 257 03 94